Počet záznamů: 1

Bydlení - sociální jistota a materiální potřeba. Bytová politika a narativní reflexe bytové situace v Československu před a po roce 1989

 1. 1.
  0340013 - USD-C 2010 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Pelikánová, Hana
  Bydlení - sociální jistota a materiální potřeba. Bytová politika a narativní reflexe bytové situace v Československu před a po roce 1989.
  [Housing - social evidence and material needs. Housing policy and housing narrative reflection of the situation in Czechoslovakia before and after 1989.]
  Hodnota zmeny - zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989. Bratislava: Ústav etnologie SAV - Národopisná spoločnosť, 2009 - (Profantová, Z.), s. 185-208. ISBN 978-80-88997-42-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: housing policy * Czechoslovakia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie Hany Pelikánové usiluje o zachycení problematiky bydlení před a po roce 1989 a to ze dvou úhlů pohledu. První analyzuje bytovou politiku v normalizačním Československu a zaměřuje se na dobovou legislativu. Druhý se bydlením zabývá z pohledu narátorů a prostřednictvím jejich zkušeností analyzuje dílčí aspekty bydlení jako "sociální jistoty". Cílem příspěvku je zjistit, jak se jednotlivci vypořádávali s bydlením jako s normou a jaké volili strategie při řešení této jedné z nezákladnějších lidských potřeb.

  The essay of anthropologist Hana Pelikánová examines the issue of housing in the normalization and transformation period from two points of view. The first analyses housing politics in its legislative and demographic aspects. The second shows housing from the perspective of the narrators and analyses which of its aspects were usually interpreted as a social entitlement. The objective of the essay is to discern how the narrators dealt with the normative aspects of housing and which strategies they chose to manage it as a basic human need.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183349