Počet záznamů: 1

Zíbrtovy edice předbělohorské zábavné četby

 1. 1.
  0339989 - UCL-M 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Malura, Jan
  Zíbrtovy edice předbělohorské zábavné četby.
  [Zíbrt's editions of entertaining reading written before the White Mountain Battle.]
  Pokušení Jaroslava Kolára. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009 - (Hanzová, B.; Sichálek, J.; Lehečka, B.), s. 218-225. ISBN 978-80-85778-65-6
  Grant CEP: GA ČR GA405/07/1251
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Zíbrt, Čeněk
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie analyzující edice předbělohorské zábavné četby vydávané Čeňkem Zíbrtem.

  The study analysing Čeněk Zíbrt's editions of entertaining reading written before the White Mountain Battle (1620).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183337