Počet záznamů: 1

"I Siegfried cítí zimu a vši..." aneb Obrazy spojenců a nepřátel v paměti vojáků druhého čs. zahraničního odboje

 1. 1.
  0339866 - USD-C 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Mücke, Pavel
  "I Siegfried cítí zimu a vši..." aneb Obrazy spojenců a nepřátel v paměti vojáků druhého čs. zahraničního odboje.
  [Images of the allies and enemies in the memory of the second Czechoslovak foreign resistance.]
  Theatrum historiae. Roč. 4, č. 5 (2009), s. 161-198 ISSN 1802-2502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: Czechoslovak soldiers * world war II * memoirs
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie vychází z autorovy disertační práce, která se z historického pohledu zabývá analýzou a interpretací různých typů vzpomínkových prací vojáků druhého čs. zahraničního odboje. V tomto případě se jedná o zamyšlení nad symbolickým obrazem spojenců a nepřátel jakožto důležitého místa paměti při formování identity vzpomínajících.

  In this essay the author tries to conclude one aspect of his Ph.D. dissertation which is in historical way analysing and interpreting different types of memoirs and interviews of Czechoslovak soldiers from WW II. Inspired by concepts of Maurice Halbwachs (cadres de memoire) and Pierre Nora (lieux de memoire) and also basing on oral history metodology, he is consequently (re)constructing contours of ex-soldiers war and postwar memory. In this case he tries to describe symbolic "image" of war allies and war enemies as place of memory and everyday life. Finaly as result it could be stated that these symbolic images take very important part among another ones (e.g. influence of so-called "Munich Myth", reception of "great" political events, perception of "home and homeland", or attitudes toward Czechoslovak army grounds and political elites) and they play a key role in the process of (re)creation of individual and collective memory and identity of ex-Czechoslovak combattants.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183262