Počet záznamů: 1

Doupovské hory – refrakční profily 30.6.2008

 1. 1.
  0339774 - USMH-B 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Brož, Milan - Málek, Jiří
  Doupovské hory – refrakční profily 30.6.2008.
  [Doupovské hory mts. – refraction profiles 30 june 2008.]
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2009 - (Kaláb, Z.), s. 13-24. ISBN 978-80-248-2119-1. ISSN 1213-1962.
  [OVA ´09 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. Ostrava (CZ), 07.04.2009-09.04.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300460602
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: Doupov mts. * refraction profiles * volcanic structure
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země

  Doupovský vulkanický komplex vytváří Doupovské hory v západní části Českého masívu. Detailní geologické a geofyzikální studie této oblasti dosud chybí. Tuto skutečnost zlepšuje seismologické měření provedené v červnu 2008.

  The Doupov volcanic komplex forms the Doupovské hory mts. in the western part of the Bohemian Massif, Czech republic. For several reasons, detailed geological and geophysical studie sof this interesting region arre still lacking. The situation improves as seismic measurements were perfomed there in June 2008.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183202