Počet záznamů: 1

Algoritmus pro navrhování konstrukcí s využitím simulace Monte

 1. 1.
  0339757 - UTAM-F 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Valihrach, J. - Marek, Pavel
  Algoritmus pro navrhování konstrukcí s využitím simulace Monte.
  [Algorithm related to the structure design using simulation technique Monte Carlo.]
  Zborník príspevkou medzinárodného seminára Vedecko-pedagogické aspekty stavebnej mechaniky. Košice: TU Košice, 2009, s. 1-8. ISBN 978-80-553-0245-4.
  [Vedecko-pedagogické aspekty stavebnej mechaniky. Košice (SK), 04.05.2009-05.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/07/0557
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: Monte Carlo * simulation method * probability
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Příklady aplikace metody SBRA(Simulation Based reliability assesment). Využití této moderní pravděpodobnostní metody při navrhování stavebních konstrukcí.

  Example of application of SBRA method(Simulation Based reliability assesment). Using of this probabilistic method in structural engineering.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183188