Počet záznamů: 1

Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech

 1. 1.
  0339744 - BU-J 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Petřík, Petr
  Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech.
  [Changes in the flora of the Natural Monument Milíčovský les a rybníky (the Milíčov forest and fishponds) in Prague after more than 20 years.]
  Muzeum a současnost. Řada přírodovědná. Roč. 24, - (2009), s. 133-152 ISSN 0862-2035
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: nature conservation * urbanisation * biodiversity loss
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Změny flóry a vegetace byly analyzovány na příkladu vybraného maloplošného chráněného území po více než 20 letech. Ani po důkladném terénním výzkumu nebylo potvrzeno 59 % taxonů cévnatých rostlin udávaných z přírodovědných výzkumů z 50.–80. let minulého století, které figurují na Červeném seznamu ohrožených druhů v ČR. Důvodem pro jejich vymizení byly změny v důsledku sílícího lidského tlaku spojeného s eutrofizací, sešlapem, narušováním, postupující zástavbou v okolí.

  The flora of a small protected area (ca 93 ha) near the city of Prague was surveyed during 2008–2009. 59% species from the Red List were not confirmed compared to floristic studies carried out in the period between 50es and 80es. Changes occurred in the flora of xerothermous or acidophilous habitats and wet meadows where many previously reported species disappeared or decreased in their abundance. The reasons for the habitat changes were increasing human pressure with eutrophication, ruderalisation, trampling, browsing, and urban sprawl connected with direct habitat deterioration such as desiccation or abandonment of wet meadows.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183182