Počet záznamů: 1

Bible a demytologizace: k náboženské hermeneutice Rudolfa Bultmanna

 1. 1.
  0339736 - UCL-M 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sládek, Ondřej
  Bible a demytologizace: k náboženské hermeneutice Rudolfa Bultmanna.
  [The Bible and Demythologization: Notes on the Religious Hermeneutics of Rudolf Bultmann.]
  Bohemica litteraria. Roč. 57, č. 11 (2009), s. 57-69 ISSN 1213-2144
  Grant CEP: GA ČR GP405/06/P336
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Hermeneutics * demythologization * interpretation * Bible
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie analyzuje jeden z typů náboženské hermeneutiky: interpretační koncepci Rudolfa Bultmanna - demytologizaci.

  The study analyses one of the types of hermeneutics of religion: an interpretative conception of Rudolf Bultmann – demythologization.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183176