Počet záznamů: 1

Obsahové proměny českého televizního seriálu v letech 1989-2009

 1. 1.
  0339718 - USD-C 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bednařík, Petr - Reifová, I.
  Obsahové proměny českého televizního seriálu v letech 1989-2009.
  [Content changes of Czech television series in 1989-2009.]
  Média dvacet let poté. Media twenty years after. Praha: Portál, 2009 - (Jirák, J.; Köpplová, B.; Kasl Kollmanová, D.), s. 149-158. ISBN 978-80-7367-446-5.
  [Média: 20 let poté. Praha (CZ), 11.05.2009-12.05.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: television series * Czech television * narativity
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Text analyzuje obsahové proměny (typy hlavních postav, změny narativity) českých televizních seriálů v letech 1989-2009.

  The text analyses content changes (types of main characters, change of the narativity) of Czech television series in 1989-2009.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183161