Počet záznamů: 1

Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí

 1. 1.
  0339712 - UGN-S 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Cetkovský, Stanislav - Frantál, Bohumil - Štekl, Josef - Hájek, J. - Hanslian, David - Hošek, Jiří - Jiráska, A. - Kallabová, Eva - Kočvara, R. - Kunc, J. - Melichar, J. - Nováková, Eva - Svoboda, Jaroslav - Pop, Lukáš - Ščasný, M.
  Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí.
  [Wind energy in the Czech Republic: assessment of spatial relations, environmental aspects and socio-economic context.]
  1. - Brno: Ústav geoniky AV ČR, 2010. 208 s. Studia Geographica. ISBN 978-80-86407-84-5. ISSN 0587-1247
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700860801
  Grant ostatní:GA MŽP(CZ) SPII4I1/52/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518; CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: wind energy * Czech Republic * wind potential * spatial planning * landscape
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Kniha se snaží přinést relativně komplexní a souhrnné zhodnocení častých otázek spojených s rozvojem větrné energetiky na území České republiky. Toto hodnocení vychází z analýzy prostorových vztahů, environmentálních aspektů a sociálních a ekonomických souvislostí dané problematiky, přičemž důraz je kladen na provázanost zahraničních zkušeností s vlastními poznatky a závěry empirických výzkumů. Základem je interdisciplinární přístup, který zahrnuje a systematicky hodnotí široké spektrum vzájemně souvisejících aspektů fyzicko-geografických, environmentálně-ekologických, humánně-geografických a sociologických, ale i aspekty legislativní, ekonomické, otázky vlivu na zdraví obyvatelstva, kvalitu života atd. Za zastřešující disciplínu lze považovat geografii, jejíž hlavní výhodou je v tomto ohledu široký tématický záběr a především schopnost syntézy, která je nutná pro správné celkové zhodnocení územního potenciálu.

  The book brings a relatively complex and comprehensive evaluation of the frequently asked questions related to the development of wind energy in the Czech Republic. The evaluation is based on the analysis of spatial relations, environmental aspects and the social and economic connections of the given issues; the emphasis is put on the synthesis of knowledge from abroad and the findings of own empirical researches. An interdisciplinary approach forms the basis; it involves and systematically evaluates a wide set of mutually related aspects (physical-geographical, environmentally-ecological, human-geographical and sociological), questions of legislative and economic character, and finally also issues connected with the impact on the health of the population, quality of life etc. It is the geography that has a coordinating function and plays the most important role among the disciplines.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183158