Počet záznamů: 1

Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace

 1. 1.
  0339701 - BU-J 2010 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
  Chytrý, M. - Láníková, Deana - Lososová, Z. - Sádlo, Jiří - Otýpková, Z. - Kočí, M. - Petřík, Petr - Šumberová, Kateřina - Neuhäuslová, Zdenka - Hájková, Petra - Hájek, Michal - Králová, Š. - Karimová, K. - Danihelka, Jiří - Tichý, L. - Michalcová, D. - Hájek, O. - Kubošová, K.
  Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace.
  [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation.]
  1. - Praha: Academia, 2009. 524 s. ISBN 978-80-200-1769-7
  Grant CEP: GA MŠk LC06073; GA ČR(CZ) GA206/05/0020; GA ČR GA206/09/0329
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: ruderal and weed vegetation * rock and scree vegetation * delimination and interpretation * vegetation unit
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Synonymika, struktura a druhové složení, stanovištní charakteristika, dynamika a management, rozšíření, variabilita, hospodářský význam a ohrožení bylo zpracováno pro ruderální, plevelovou, suťovou a skalní vegetaci na území České republiky.

  Synonymy, structure and species composition, stand characteristics, dynamics and management, distribution, variability, economic value and endangerement were described for this vegetation within the Czech Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183147