Počet záznamů: 1

Než začalo kádrování. České politické strany, stát a státní správa

 1. 1.
  0339646 - USD-C 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Zahradníček, Tomáš
  Než začalo kádrování. České politické strany, stát a státní správa.
  [Before the sifting was started. Czech political parties, state and administration.]
  Dějiny a současnost. Roč. 31, č. 11 (2009), s. 40-43 ISSN 0418-5129
  Grant CEP: GA ČR GA409/08/1633
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: political parties * public administration
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek zkoumá, jaké zkušenosti měla česká společnost před rokem 1948 s mechanismy politické kontroly veřejných institucí a jejich zaměstnanců politickými stranami a tajným prověřováním. Dokazuje, že oba tyto prvky, tvořící základ komunistického systému politické kontroly, byly ve vývoji veřejné sféry už dříve přítomné. Komunisté je mohli už jen monopolizovat, zdokonalit a rozšířit jejich používání na další skupiny obyvatelstva.

  The article analyses what experience the Czech society had with the mechanism of political control over the public institutions and their employees applied by political parties and with the secret screening before 1948. It proves that both these elements, forming the base of the communist political control system, had already been present in the developlement fot the public sphere earlier. The communists did not need to do more than monopolise and improve them while extending their use to other populations groups.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183105