Počet záznamů: 1

Biodegradace PCB pomocí ligninolytických hub

 1. 1.
  0339633 - MBU-M 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Cajthaml, Tomáš - Kožená, Lenka - Filipová, Alena - Svobodová, Kateřina
  Biodegradace PCB pomocí ligninolytických hub.
  [Biodegradation of PCBs by a ligninolytic fungus.]
  Odpadové fórum 2009 - sborník přednášek. Praha: PCHE-PetroChemEng, 2009, s. 3603-3606. ISBN 978-80-02-02108-7.
  [Odpadové fórum. Milovy (CZ), 22.04.2009-24.04.2009]
  Grant CEP: GA MŠk 2B06156
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: degradation * ligninolytic fungi * pcb
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie

  Ačkoliv výroba používání polychlorovaných bifenylů (PCB) je již řadu desetiletí zakázána, stále tyto persistentní polutanty představují významné riziko z hlediska životního prostředí. V rámci této práce bylo testováno 9 zástupců perspektivních kmenů ligninolytických hub pro biodegradace PCB: Phanerochaete chrysosporium, Pleurotus ostreatus, Trametes versicolor, Irpex lacteus, Bjerkandera adusta, Picnoporus cinnabarinus, Dichomitus squalens, Phanerochaete magnolia, Panus tigrinus, ve dvou typech živných medií: dusíkem limitovaném a bohatém komplexním

  Although production and use of polychlorinated biphenyls has been prohibited for many years, the compounds still represent a serious problem for the environment. The objective of this work was to test abilities of PCB degradation of several representatives of ligninolytic fungi: Phanerochaete chrysosporium, Pleurotus ostreatus, Trametes versicolor, Irpex lacteus, Bjerkandera adusta, Picnoporus cinnabarinus, Dichomitus squalens, Phanerochaete magnolia, Panus tigrinus in two types of nutrient media i.e. low nitrogen mineral and complex.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005749