Počet záznamů: 1

Mikrobiální biodegradace 17alfa-ethinylestradiolu a bisfenolu A

 1. 1.
  0339624 - MBU-M 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Křesinová, Zdena - Svobodová, Kateřina - Moeder, M. - Cajthaml, Tomáš
  Mikrobiální biodegradace 17alfa-ethinylestradiolu a bisfenolu A.
  [Microbial degradation of 17alfa-ethinylestradiol and bisphenol A.]
  Odpadové fórum 2009 - sborník přednášek. Praha: PCHE-PetroChemEng, 2009, s. 3624-3627. ISBN 978-80-02-02108-7.
  [Odpadové fórum. Milovy (CZ), 22.04.2009-24.04.2009]
  Grant CEP: GA MŠk LC06066
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: ligninolytic fungi * biobiodegradation * endocrine disrupting compounds
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie

  17 ethinylestradiol (EE2) a bisfenol A (BA) patří mezi skupinu látek označovaných jako endokrinní disruptory (ED). Tyto látky mají negativní vliv na hormonální systém živočichů a člověka, a představují závažný problém z hlediska kontaminace životního prostředí. Tato práce byla zaměřená na biodegradace uvedených látek pomocí osmi druhů hub bílé hniloby v tekutých médiích. Již během prvních tří dnů kultivace se zástupci kmenů Pleurotus ostreatus, Pycnoporus cinnabarinus a Irpex lacteus poklesla koncentrace obou ED z původní koncentrace10 ppm pod limit detekce. Naopak v experimentu s Phanerochaete chrysosporium nebyl zaznamenán pokles koncentrace EE2 a BA ani po dvou týdnech kultivace. Během degradačního pokusu byl dále měřen vliv přítomnosti EE2 a BA na expresi ligninolytických enzymů hub bílé hniloby (lakasa, manganperoxidasa a ligninperoxidasa), které by mohly participovat na biodegradačních procesech

  17ethinylestradiol (EE2) and bisphenol A (BA) are endocrine disrupting compounds (ED). ED have a negative influence on animals and human hormonal systems animals, and thus they are serious envronmental contaminants. This work was focused on biodegradtion of EE2 and BA using 8 white rot fungi strains in liquid media. Pleurotus ostreatus, Pycnoporus cinnabarinus and Irpex lacteus were able to remove both ED under detection limit (initial concetration was 10 ppm) during the first three days of cultivation. In contrary, Phanerochaete chrysosporium was not able to degrade both ED durin 2 weaks long cultivation
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005746