Počet záznamů: 1

Screening hub schopných degradovat chlorbenzoáty

 1. 1.
  0339619 - MBU-M 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Muzikář, Milan - Křesinová, Zdena - Svobodová, Kateřina - Cajthaml, Tomáš
  Screening hub schopných degradovat chlorbenzoáty.
  [Screening of fungi are able to degradation of chlorobenzoates.]
  Odpadové fórum 2009 - sborník přednášek. Praha: PCHE-PetroChemEng, 2009, s. 3611-3613. ISBN 978-80-02-02108-7.
  [Odpadové fórum. Milovy (CZ), 22.04.2009-24.04.2009]
  Grant CEP: GA MŠk 2B06156
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: degradation * ligninolytic fungi * chlorobenzoates
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie

  Degradace chlorbenzoátů (CBA), meziproduktů při odbourávání polychlorovaných bifenylů (PCB), pomocí hub schopných odbourávat lignin. Tyto houby se nazývají ligninolytické nebo houby bílé hniloby. Biodegradace byla testována v bohatém médiu. Měřené kultury Bjerkandera adusta, Dichomitus squalens, Irpex lacteus, Phanerochaete chysosporium, Pleurotus ostreatus, Pycnoporus cinnabarinus, Pycnoporus magnoliae a Trametes versicolor byly odebírána v časových intervalech a organický extrakt byl posléze analyzován na HPLC. Časové intervaly byly 1, 2 a 3 týdny. Zvolená počáteční koncentrace CBA byla 10 ppm (10 μg/ml). Bylo sledováno 12 druhů látek ze skupiny CBA. 2,6 – CBA se v médiu vyskytovala téměř ve stejné koncentraci jako na začátku pokusu. Stejného výsledku se dosáhlo i u více chlorovaných CBA

  Degradation of chlorobenzoates (CBA), which are the intermediates by degradation of polychlorinated biphenyls, with fungi capable degrade lignin. These fungi are called ligninolytic or white-rot fungi. Biodegradation was tested in rich medium. The cultures were Bjerkandera adusta, Dichomitus squalens, Irpex lacteus, Phanerochaete chysosporium, Pleurotus ostreatus, Pycnoporus cinnabarinus, Pycnoporus magnoliae a Trametes versicolor. The harvesting was performance 1., 2. and 3. week. Via ethylacetate we obtained the organic extract which was analyzed on HPLC. The start concentration was 10 ppm (10 μg/ml). We tested 12 substances of CBA
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005745