Počet záznamů: 1

New insights on atomic-resolution frequency-modulation Kelvin-probe force-microscopy imaging of semiconductors

 1. 1.
  0339531 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Sadewasser, S. - Jelínek, Pavel - Fang, Ch.-K. - Custance, Ó. - Yamada, Y. - Sugimoto, Y. - Abe, M. - Morita, S.
  New insights on atomic-resolution frequency-modulation Kelvin-probe force-microscopy imaging of semiconductors.
  Physical Review Letters. Roč. 103, č. 26 (2009), 266103/1-266103/4 ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/0545; GA AV ČR IAA100100905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: KPFM * atomic force microscopy * DFT * atomic resolution * semiconductor surface
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009

  We present dynamic force-microscopy experiment and first-principles simulations that contribute to clarify the origin of atomic-scale contrast in Kelvin-probe force-microscopy (KPFM) images of semiconductor surfaces.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183034