Počet záznamů: 1

Ekonomické aspekty literární tvorby v předbřeznové době 1830-1848 (z pohledu nakladatelské a redakční korespondence, vzpomínek současníků a dobové publicistiky)

 1. 1.
  0339525 - UCL-M 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kusáková, Lenka
  Ekonomické aspekty literární tvorby v předbřeznové době 1830-1848 (z pohledu nakladatelské a redakční korespondence, vzpomínek současníků a dobové publicistiky).
  [Economic aspects of literary activities 1830-1848 (in the light of publishing and editorial correspondence, contemporary memories and journalism).]
  "O slušnou odměnu bude pečováno..." Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Praha: Ústav pro českou literaturu, 2009 - (Breň, T.; Janáček, P.), s. 53-72. ISBN 978-80-85778-68-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * economy * publishing
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se zabývá ekonomickými podmínkami literární tvorby v letech 1830-1850 a dobovou reflexí autorských honorářů. Autorka se zaměřuje na analýzu dobové publicistiky a materiálů jako je nakladatelská či redakční korespondence.

  The study deals with economic conditions of literary activities in the period 1830-1850 and with contemporary reflexion of author's royalties tract. The author analyses contemporary journals and materials such as publishing and editorial correspondence.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183029