Počet záznamů: 1

Odhad rizika znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi pro dospělé a děti z Ostravy-Radvanic/Bartovic

 1. 1.
  0339494 - UEM-P 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rychlíková, E. - Fejfušová, J. - Papáčková, L. - Jančík, P. - Šrám, Radim
  Odhad rizika znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi pro dospělé a děti z Ostravy-Radvanic/Bartovic.
  [Health risk of fine particulate matter pollution for adults and children in Ostrava-Radvanice/Bartovice.]
  Ochrana ovzduší. Roč. 2009, 5-6 (2009), s. 42-50 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: integrated air pollution management * health risk assessment * children morbidity
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  Byl hodnocen pravděpodobný dopad znečištění ovzduší jemnými částicemi PM2,5 na dospělou i dětskou populaci žijící v oblasti těžkého průmyslu (Ostrava-Radvanice/Bartovice): zvýšená úmrtnost, zvýšený pracovní absenteismus, zvýšení incidence respiračních chorob, větší počet narozených dětí z nízkou porodní hmotností. Tyto informace mohou sloužit jako podklad pro integrované řízení kvality ovzduší v obasti těžkého průmyslu.

  The health risk of air fine particles PM2.5 for adults and children living in the region with heavy industry (Ostrava-Radvanice/Bartovice) is evaluated (increased mortality, working absenteism, increased incidence of respiratory diseases, newborns of lower birth weight). This information could be a basis for an integrated management of the air quality in heavy industry area.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183008