Počet záznamů: 1

Frekvence mikrojader měřená s využitím automatické obrazové anlaýzy jako biomarker znečištění ovzduší

 1. 1.
  0339493 - UEM-P 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rössnerová, Andrea - Špátová, Milada - Rössner, P. - Solanský, I. - Šrám, Radim
  Frekvence mikrojader měřená s využitím automatické obrazové anlaýzy jako biomarker znečištění ovzduší.
  [Micronuclei frequency measured by automated image analysis as a biomarker of air pollution exposure.]
  Ochrana ovzduší. Roč. 2009, 5-6 (2009), s. 37-41 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŠk 2B08005; GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: air pollution * automated image analysis * micronuclei
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  Vliv znečištěného ovzduší na frekvenci mikrojader byl studován v Praze v listopadu 2006 u skupiny řidičů autobusů a administrativních pracovníků a v únoru a květnu 2007 u městských strážníků. Zvýšené hladiny k-PAU v ovzduší měly vliv na zvýšení frekvence mikrojader u sledovaných skupin (měření s využitím automatické obrazové analýzy).

  The impact of air pollution on the frequency of micronuclei was studied in Prague in the group of bus drivers and administrative workers in November 2006, and in city policemen in February and May 2007. Higher air pollution by c-PAHs increased the frequency of micronuclei in the monitored group (measured by automated image analysis).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183007