Počet záznamů: 1

Oxidační poškození u osob žijících v Praze a na Ostravsku

 1. 1.
  0339491 - UEM-P 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rössner ml., Pavel - Švecová, Vlasta - Topinka, Jan - Šrám, Radim
  Oxidační poškození u osob žijících v Praze a na Ostravsku.
  [Oxidative damage in subjects living in Prague and the Ostrava region.]
  Ochrana ovzduší. Roč. 2009, 5-6 (2009), s. 32-36 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08; GA MŠk 2B08005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: air pollution * DNA * oxidative damage
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  Cílem studie bylo analyzovat vliv znečištěného ovzduší (k-PAU a VOC) na markery oxidace DNA (8-oxodeoxyguanosin) a peroxidace lipidů (15-F2t-isoprostan) ve skupině 60 městských strážníků z Prahy a 100 městských strážníků a úředníků z Ostravska. Při společné analýze všech výsledků byla zjištěna pozitivní korelace mezi expozicí k-PAU a hladinami 15-F2t-IsoP; naopak, expozice k-PAU ani volatilním organickým látkám (VOC) neměla vliv na hladiny 8-oxodG.

  The aim of the study was to analyze the effect of air pollution on markers of DNA oxidation (8-oxodeoxyguanosine) and lipid peroxidation (15-F2t-isoprostane) in a group of 60 policemen from Prague and in 100 policemen and office workers from the Ostrava region. Among all subjects a significant positive correlation between exposure to c-PAHs and 15-F2t-IsoP levels was observed; on the contrary, no effect of exposure to c-PAHs and VOC to 8-oxodG levels was found.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183005