Počet záznamů: 1

Personální monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků a volatilních organických látek

 1. 1.
  0339487 - UEM-P 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Švecová, Vlasta - Topinka, Jan - Šrám, Radim
  Personální monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků a volatilních organických látek.
  [Personal monitoring of polycyclic aromatic hydrocarbons and volatile organic compounds.]
  Ochrana ovzduší. Roč. 2009, 5-6 (2009), s. 26-31 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08; GA MŠk 2B08005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: personal monitoring * carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons * air pollution
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  Ve třech průmyslových městech Moravskoslezského kraje (Ostrava, Karviná, Havířov) byl prováděn personální monitoring karcinogenních aromatických uhlovodíků (k-PAU) a volatilních organických látek (VOC). Studovanými skupinami byli městští strážníci z Karviné a Havířova a úředníci z KÚ Ostrava. Kontrolní skupinu tvořili městští strážníci z Prahy. Byly potvrzeny vysoké expozice k-PAU a benzenu v ovzduší průmyslových měst Karviná a Ostrava. V Praze byla pozorována vyšší expozice VOC z dopravy.

  Personal monitoring of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (c-PAHs) and volatile organic compounds (VOC) was performed in 3 industrial cities from the Moravian-Silesian region – Ostrava, Karviná, Havířov (the study group consisted of the city policemen and office workers). As a controls served the city policemen from Prague. The high exposure to c-PAHs and benzene was confirmed in the industrial cities Karviná and Ostrava, higher exposure to VOCs related to traffic pollution was observed in Prague.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183002