Počet záznamů: 1

Vývoj dlouhodobé úmrtnosti v České republice a v některých vybraných regionech v letech 1982-2007

 1. 1.
  0339486 - UEM-P 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kotěšovec, František - Skorkovský, J. - Brynda, J.
  Vývoj dlouhodobé úmrtnosti v České republice a v některých vybraných regionech v letech 1982-2007.
  [The course of long-term mortality in the Czech Repulic and selected regions in the period of 1982-2007.]
  Ochrana ovzduší. Roč. 2009, 5-6 (2009), s. 23-26 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08; GA MŠk 2B08005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: standardized mortality * cancer mortality * cardiovascular mortality
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  Byl sledován vývoj standardní úmrtnosti (SÚ) mužů a žen v období 1982-1998 v různých okresech České republiky. Je nesporné, že stav životního prostředí, včetně znečištění ovzduší, je jedním z faktorů, který má na úmrtnost vliv. Ve srovnání se standardní úmrtností v celé ČR je úmrtnost v průmyslových oblastech je vyšší. Vývoj SÚ u mužů a žen je rozdílný. Zvlášť zřetelné je to u SÚ na zhoubné nádory plic a dýchacích cest. U mužů je tato SÚ sice 4krát vyšší, ale trvale klesá, kdežto u žen se vysoce významně zvyšuje.

  The course of long-term mortality (SM) in men and women has been followed from 1982 to 1998 in various districts of the Czech Republic. It is no doubt, that the environment status, including air pollution, is one of the factors affecting mortality. The mortality in industrial districts was higher in comparison with the Czech Republic. The trends in SM in men and women are different, especially in SM caused by lung and airways cancer. The SM in men is about four times higher but decreases permanently, while SM in women significantly increases.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0183001