Počet záznamů: 1

Hodnocení genotoxicity prachových částic v ovzduší stanovením DNA aduktů v acelulárním systému s nativní DNA

 1. 1.
  0339459 - UEM-P 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Topinka, Jan - Hovorka, J. - Milcová, Alena - Schmuczerová, Jana - Kroužek, J. - Šrám, Radim
  Hodnocení genotoxicity prachových částic v ovzduší stanovením DNA aduktů v acelulárním systému s nativní DNA.
  [Evaluation of genotoxicity of dust particles in the air by the analysis of DNA adducts in the acellular system with native DNA.]
  Ochrana ovzduší. Roč. 2009, 5-6 (2009), s. 9-15 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08; GA MŠk 2B08005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: air pollution * DNA adducts * genotoxicity
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  Porovnání genotoxicity organických extraktů (EOM) z prachových částic různé velikosti odebraných ve vybraných lokalitách České republiky. Současně byl analyzován genotoxický potenciál org.extraktů z aerosolů PM2,5 odebraných v několika lokalitách na Ostravsku – tj. nejvíce znečištěné oblasti ČR. Hlavní výsledky studie ukazují, že rozhodující podíl na genotoxicitě mají jemné částice (<1µm). Byla také potvrzena hypotéza, že koncentrace B[a]P a k-PAU v EOM jsou hlavními faktory ovlivňujícími genotoxicitu PM.

  Comparison of the genotoxicity of organic extracts from different size fraction aerosol particles collected in various localities of the Czech Republic. Simultaneously the genotoxic potential of PM2,5 organic extracts collected at Ostrava region - the most polluted area of the Czech Republic was evaluated. Main findings of the study indicate that most of the observed genotoxicity is connected with fine particles (<1µm). The hypothesis that B[a]P and c-PAH contents in EOM are the most important factors for their genotoxic potential was confirmed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182978