Počet záznamů: 1

Numerické modelování proudění v turbínovém stupni

 1. 1.
  0339430 - UT-L 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jícha, D. - Šimurda, David - Šafařík, P. - Luxa, Martin - Jůza, Z.
  Numerické modelování proudění v turbínovém stupni.
  [Numerical Modling of Flow in a Turbine Stage.]
  Topical Problems of Fluid Mechanics 2010. Praha: Ústav termomechaniky, AV ČR, v. v. i., 2010 - (Příhoda, J.; Kozel, K.), s. 79-82. ISBN 978-80-87012-25-3.
  [Topical Problems of Fluid Mechanics 2010. Praha (CZ), 10.02.2010-11.02.2010]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200760801; GA ČR(CZ) GAP101/10/1329
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: vortex structures * numerical modeling * vortex identification
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  V práci bylo pomocí komerčního řešiče Fluent numericky vyřešeno proudění ve stupni VT3 turbíny 250 MW. Ve vyřešeném proudovém poli byly analyzovány vírové struktury a byla vypočtena reakce, účinnost a ztrátový součinitel celého stupně.

  The paper is concerned with numerical simulation of flow past the third high pressure stage of a 250 MW steam turbine. The flow field was solved using commercial code Fluent. Vortex structures were identified in the calcualted flow field and reactions, efficiency and loss coefficient of the whole stage were evaluated.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182955