Počet záznamů: 1

Boj o uznání v globálním kontextu

 1. 1.
  0339281 - FLU-F 2010 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Hrubec, Marek
  Boj o uznání v globálním kontextu.
  [A Struggle for Recognition in the Global Context.]
  Éra globalizácie vo filozofickej reflexii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009 - (Buraj, I.; Korená, K.), s. 19-35. ISBN 978-80-223-2616-2
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06013
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Recognition * global
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Kapitola navazuje na Hegelův koncept "boje o uznání" a rozvíjí ho z hlediska právní, sociální a politické filosofie v kontextu rozboru mezinárodního a globálního uspořádání. Reformuluje konceptu boje o sociální, právní a politické uznání v závislosti na aktuální reformulaci konceptu národního státu a konceptů mezinárodního a kosmopolitního uspořádání.

  The charter follows Hegel's concept of struggle for recognition, and develops it from the point of view of legal, social, and political philosophies in the context of an analysis of international and global arrangements. It reformulates the concept of struggle for social, legal, and political recognition with respect to the contemporary reformulation of a concept of nation-state and concepts of international and cosmopolitan arrangements.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182854