Počet záznamů: 1

Nemorální právo

 1. 1.
  0338874 - USP-I 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Sobek, Tomáš
  Nemorální právo.
  [Immoral Law.]
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. 423 s. Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR. ISBN 978-80-904024-7-8
  Grant CEP: GA AV ČR KJB700680801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: legal theory * philosophy of law * moral psychology
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Kniha se zabývá problémy metaetiky a analytické právní teorie, obzvláště problémy morální a právní fikce. Metaetika zkoumá problémy týkající se sémantické funkce morálních výroků, metafyziky morálních faktů, ospravedlnění morálních soudů a morální psychologie.

  The book deals with the problems of metaethics and analytical legal theory, particularly with the problems of moral and legal fictionalism. Metaethics examine issues concerning the sematic function of moral discourse, the metaphysics of moral facts, the justification of moral knowledge and moral psychology.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182533