Počet záznamů: 1

Město Brno z pohledu etnologie, geografie a sociologie

 1. 1.
  0338849 - UEF-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšilová, Jana - Vaishar, Antonín - Steinführer, A.
  Město Brno z pohledu etnologie, geografie a sociologie.
  [City of Brno from the point of view of ethnology, geography and sociology.]
  Národopisný věstník. 26 / 68/, č. 1 (2009), s. 45-57 ISSN 1211-8117.
  [„Na pomezí oborů“. O interdisciplinární spolupráci národopisu s příbuznými společenskovědními obory. Jindřichúv Hradec, 24.09.2008-25.09.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513; CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: urban ethnology * geography * sociology * Brno * inner city * postsocialism
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek informuje o interdisciplinárním projektu conDENSE. Zabývá se výzkumem města, geografickými, socio-prostorovými a kulturními transformacemi Brna, přesněji vnitřním městem v období postsocialismu. Sleduje transformace v sousedských vztazích k bydlení v rámci změn ve vlastnictví. Zabývá se také nově vzniklými tzv. studentskými domácnostmi.

  This paper informs an interdisciplinary project conDENSE. It deals with urban research, geographical, socie-spatial and cultural trancformations of Brno, namely of its inner city in the period of postsocialism. In traces transformations in the neighbourhood relations as well as changes in the relationship to dwellings, houses and their environs within the frame of the property changes. It also deals with newly established student households.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182511