Počet záznamů: 1

Termoplastický polyolefinický kompozit vyztužený plnivem na bázi saturačního kalu

 1. 1.
  0338839 - UMCH-V 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Šárka, E. - Kotek, Jiří - Kruliš, Zdeněk
  Termoplastický polyolefinický kompozit vyztužený plnivem na bázi saturačního kalu.
  [Thermoplastic polyolefinic composite reinforced by filler based on the carbonation mud.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Datum podání přihlášky: 21.12.2006. Datum udělení patentu: 17.09.2009. Číslo patentu: 301068
  Grant CEP: GA MŠk 2B06097
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polyolefin * composite * carbonation mud
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  Termoplastický polyolefinický kompozit sestávající z 35% až 90% polyolefinické matrice tvořené isotaktickým polypropylenem, nebo kopolymerem propylenu a ethylenu o molární koncentraci ethylenu nejvýše 12%, nebo polyethylenem, nebo kopolymerem ethylenu a .alpha.-olefinu, nebo směsí těchto polymerů v libovolném poměru a plniva, kterým je vysušený saturační kal vznikající při výrobě cukru a sekundárním aromatickým diaminem, přičemž polyolefinická matrice je s plnivem v hmotnostním poměru od 95/5 do 35/65 a hmotnostní poměr polyolefinické matrice s aromatickým diaminem je v rozmezí od 1000/0,5 do 1000/5. Polyolefinická matrice může s výhodou obsahovat recykláty polyolefinů.

  Thermoplastic polyolefinic composite comprised of 35 - 90 wt.% of a polyolefinic matrix consisting of isotactic polypropylene or propylene-ethylene copolymer with at most 12 mol.% of ethylene or ethylene-.alpha.-olefin copolymer or a mixture of these polymers in any ratio and of the filler which is a dried carbonation mud from sugar industry and of the secondary aromatic diamine wherein said polyolefinic matrix is with filler in weight ratio from 95/5 to 35/65 and the weight ratio of the polyolefinic matrix and the secondary aromatic diamine is from 1000/0,5 to 1000/5. With advantage said polyolefinic matrix can include recyclates of polyolefins.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182504