Počet záznamů: 1

Způsob pěstování lidských mezenchymových kmenových buněk, zejména pro léčbu nehojících se fraktur, a bioreaktor k provádění tohoto způsobu

 1. 1.
  0338783 - UMCH-V 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Pytlík, R. - Hofman, P. - Trč, T. - Stehlík, D. - Soukup, T. - Kobylka, P. - Klener, P. - Rypáček, František - Mulinková, Katarína
  Způsob pěstování lidských mezenchymových kmenových buněk, zejména pro léčbu nehojících se fraktur, a bioreaktor k provádění tohoto způsobu.
  [Method of cultivation of human mesenchymal stem cells, particularly for the treatment of non-healing fractures, and bioreactor for carrying out this method.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Univerzita Karlova v Praze/ Ústav hematologie a krevní transfuze/ Ústav makromolekulární chemie AV ČR. Datum podání přihlášky: 25.01.2006. Datum udělení patentu: 08.10.2009. Číslo patentu: 301148
  Grant CEP: GA MZd ND7448
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: mesenchymal stem cells * cultivation * bone-fracture treatment
  Kód oboru RIV: FJ - Chirurgie vč. transplantologie

  Podstata řešení spočívá ve způsobu pěstování mezenchymových kmenových buněk, ve kterém po aseptickém oddělení mononukleárních buněk z dřeňové krve jsou tyto nasazeny v nízké hustotě do sterilních plastových kultivačních nádobek a pěstovány po dobu cca jednoho až tří týdnů v médiu Cell Gro TM hematopoietic stem cell, schváleném pro klinické použití s přídavkem 10% lidského séra a suplementů, přičemž v průběhu kultivace jsou alespoň jednou přidány suplementy, aniž je třeba odmývat neadherentní hemopoetické buňky, aniž je třeba měnit živný roztok a aniž je jakkoli třeba zasahovat do uzavřeného kultivačního systému za běžných podmínek tkáňových kultur.

  The invention relates to novel method of cultivation of mesenchymal stem cells, wherein after aseptic separation of mononuclear cells from the marrow blood, the said cells are seeded in low density into sterile plastic cultivation vessels and cultivated for about one to three weeks in CellGroTM Hematopoietic Stem cell Medium, certified for clinical use, with addition of 10% human serum and supplements, wherein the supplements are added at least once in the course of cultivation, without removal of hematopoietic cells and without medium exchange during the cultivation procedure, without any interference with the closed cultivation system, under standard conditions for the cultivation of tissue culture.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182465