Počet záznamů: 1

České vězeňství viděné optikou veřejného mínění

 1. 1.
  0338775 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Veselský, Michal
  České vězeňství viděné optikou veřejného mínění.
  [Czech Prison System Viewed by Public Opinion.]
  Naše společnost. Roč. 7, č. 1 (2009), s. 3-12 ISSN 1214-438X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: prison system * imprisonment * public opinion
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.cvvm.cas.cz

  V moderní společnosti je vězení univerzálním nástrojem pro trestání a disciplinaci jedinců, kteří se závažným způsobem provinili vůči právnímu řádu. Prakticky každý člověk se během svého života stane obětí trestného činu, nejčastěji majetkového charakteru. Naproti tomu jen výrazná menšina lidí se během svého života blíže seznámí s institucí vězení. Ta ze své podstaty funguje v ústraní mimo zraky veřejnosti.

  The article concern on the prison system. In the first part are described attitudes of public opinion towards crime and prison system. Not only in the terms of causes of criminal behavior. It also brings an evaluation of particular conditions and facilities which are available or which would be hypothetically available for prisoners in contemporary Czech prison system. The second part brings information about prison from prisoners point of view. It sums up the particular needs and problems resulting from imprisonment. And the third part comes with a comparison of prisoners and public opinion attitudes on some moral dilemmas of chosen kinds of human behavior.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182457