Počet záznamů: 1

Geochemie a petrografie amfibolitů z vícenického lomu u Náměště nad Oslavou

 1. 1.
  0338746 - USMH-B 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  René, Miloš
  Geochemie a petrografie amfibolitů z vícenického lomu u Náměště nad Oslavou.
  [Geochemistry and petrography of amphibolites from the Vícenice quarry near Náměšť nad Oslavou.]
  Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Roč. 16, - (2009), s. 114-117 ISSN 1212-6209
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: Moldanubian zone * amphibolite * petrography
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Amfibolity z vícenického lomu jsou součástí většího tělesa na severozápadním okraji náměšťského granulitového masivu. Amfibolity představují metamorfovaný ekvivalent hořčíkem obohacených tholeiitových bazaltů s významným podílem bazaltů středooceánských hřbetů.

  The amphibolites from the Vícenice quarry are part of a larger body on the northwestern margin of the Náměšť nad Oslavou granulite body. Amphibolites are a metamorphic equivalent of magnesium enriched basalts with considerable signature of partly enriched middle ocean ridge basalts (E-MORB).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182441