Počet záznamů: 1

Tomáš Zmeškal: Milostný dopis klínovým písmem

 1. 1.
  0338704 - UCL-M 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Košnarová, Veronika
  Tomáš Zmeškal: Milostný dopis klínovým písmem.
  [Tomáš Zmeškal: Milostný dopis klínovým písmem.]
  Český jazyk a literatura. Roč. 60, č. 2 (2009), s. 86-88 ISSN 0009-0786
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Zmeškal, Tomáš
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Románový debut Tomáše Zmeškala (1966) Milostný dopis klínovým písmem (2008) je nejprve vřazen do kontextu nedávných českých próz s obdobným tématem, tj. reflexe osobních dějin na pozadí „velkých“ dějin 2. poloviny 20. století. Dále se článek soustřeďuje na složitou narativní strukturu románu a některá jeho témata: paměť, tragický dopad totalitní moci na osobní život jedinců, různá naplnění „uspokojení“ či mocensky manipulované genetické experimenty.

  The debut novel Milostný dopis klínovým písmem (2008) by Tomáš Zmeškal born 1966) is first put in the context of recent Czech prose that discusses a similar theme, i. e. reflects personal history of the 20th century. The article then focuses on the complex narrative structure of the novel and some of its topics, such as memory, the tragic impact of the totalitarian power on the personal life of individuals, various modes of finding „satisfaction“, and genetic experiments manipulated by the regime.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182413