Počet záznamů: 1

Zvítězili jsme - ale co teď? Koncept střední Evropy po roce 1989

 1. 1.
  0338692 - UCL-M 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Trávníček, Jiří
  Zvítězili jsme - ale co teď? Koncept střední Evropy po roce 1989.
  [We won - but what next? Central European concept after the year 1989.]
  Svět literatury. -, č. 40 (2009), s. 5-15 ISSN 0862-8440
  Grant CEP: GA ČR GA405/06/1218
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech culture * Central Europe * 1989
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Proměny konceptu, kultura a politika, nedostatek konceptuální invence ve srovnání s novou výzvou Evropy a EU.

  Changes of concept, culture a and politics, a lack of conceptual invention compared to the new challenge of Europe and EU.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182405