Počet záznamů: 1

Nejvýznamnější "celospolečenské události" v období od dubna do počátku července 2008 z pohledu veřejnosti

 1. 1.
  0338671 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Červenka, Jan
  Nejvýznamnější "celospolečenské události" v období od dubna do počátku července 2008 z pohledu veřejnosti.
  [Most important "all-society events" in period from April till the beginning of July 2008 from perspective of public.]
  Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha: Professional Publishing, 2009 - (Škodová, M.; Nečas, V.), s. 26-75. ISBN 978-80-7431-009-6
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: agenda setting * public * MIP
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola se zabývá popisem a analýzou toho, jak účastníci panelového výzkumu a respondenti nezávislých výzkumů veřejného mínění v období druhého čtvrtletí 2008 odpovídali na otázku, jaké celospolečenské události z poslední doby považují za nejdůležitější.

  The chapter is focused on description and analysis of data from panel survey and independent public opinion surveys conducted in the second quarter of 2008 concerning respondent’s answers to a question which recent all-society events they consider to be most important.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182390