Počet záznamů: 1

Stabilní postoj nebo konzistentní odpovídání? Prozkoumání stability stranické identifikace v ČR

 1. 1.
  0338670 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Linek, Lukáš - Lyons, Pat
  Stabilní postoj nebo konzistentní odpovídání? Prozkoumání stability stranické identifikace v ČR.
  [A Stable Attitude or a Consistent Answering? Researching the Stability of Party Identification in the Czech Republic.]
  Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. Praha: Professional Publishing, 2009 - (Škodová, M.; Nečas, V.), s. 98-123. ISBN 978-80-7431-009-6
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: party identification * panel survey * stability of party identification
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola prozkoumává stabilitu odpovědí na otázku ohledně stranické identifikace za použití panelového šetření. Základním očekáváním, které vychází z klasické konceptualizace stranické identifikace, je stabilita její intenzity a směru. Ačkoli na agregované úrovni zůstává identifikace v čase stabilní, tak na individuální úrovni dochází k inkonsistenci v odpovídání přibližně v 30 procentech případů.

  The chapter analyses stability of answers to party identification question using the panel survey. The basic hypothesis stemming from the classical conceptualization of the party identification is its stability of the intensity and the direction. Although on the aggregate level the stability is high, at the individual level there is quite high inconsistency in answering the question in around 30 per cent of cases.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182389