Počet záznamů: 1

Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty

 1. 1.
  0338607 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šmahel, František
  Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty.
  [Findings, Encountres and Coincidencies in the Life of a Medievalist.]
  Praha: Argo, 2009. 534 s. ISBN 978-80-257-0160-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: History * Hussitism * Historiography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kniha obsahuje řadu portrétů předních českých i světových medievistů druhé poloviny 20. století a reflexi jejich vědeckého přínosu prostřednictvím jejich recenzní činnosti. Výsledkem je plastický obraz směrů, kontinuit a experimentů, prioritních témat a metodologií, založený na autorově osobní zkušenosti.

  The book contains the portraits of the foremost late 20th century Czech and world specialists in medieval studies and the reflections of their work through their and author´s reviews. It provides the plastical survey of main- and sidestreams, continuities, experiments, favorite themes and theorietical networks, based on the author´s personal experience.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182337