Počet záznamů: 1

Evaluation of different methods detecting intracellular generation of free radicals

 1. 1.
  0338604 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Wilhelm, J. - Vytášek, R. - Ošťádalová, Ivana - Vajner, L.
  Evaluation of different methods detecting intracellular generation of free radicals.
  [Hodnocení různých metod pro měření volných radikálů v buňce.]
  Molecular and Cellular Biochemistry. Roč. 328, 1-2 (2009), s. 167-176 ISSN 0300-8177
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510; GA ČR(CZ) GA305/08/0108
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: radical oxygen species * fluorescent probes * autofluorescence
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.896, rok: 2009

  The fluorescent probes DHE, DCFH, DHR and the autofluorescence were used for detection of the developmental changes of ROS production in rabbit lens epithelial cells and in thin sections of rat heart. The probes revealed the age differences in ROS production. The results confirmed the applicability of the methods for detection of ROS generation

  Pro detekci vývojových rozdílů v produkci ROS v kultuře králičích epitheliálních buněk oční čočky a v tenkých řezech srdečního svalu potkana byly užity fluorescenční proby DHE, DCFH, DHR a autofluorescence. Byly pozorovány vývojové rozdíly v produkci ROS jak v buňkách, tak v chloroformových extraktech. Výsledky potvrdily vhodnost těchto metod pro stanovení ROS
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182334