Počet záznamů: 1

Fresky Jana Jakuba Steinfelse v klášterním kostele v Sedlci ve světle písemných pramenů

 1. 1.
  0338593 - UDU-I 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vácha, Štěpán
  Fresky Jana Jakuba Steinfelse v klášterním kostele v Sedlci ve světle písemných pramenů.
  [The frescos of Johann Jakob Steinfels in the monastery church in Sedlec in light of the archive sources.]
  Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní symposium, Kutná Hora, 18.–20. září 2008. Praha: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009 - (Lomičková, R.), s. 547-572. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium, 10. ISBN 978-80-87258-22-4.
  [Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Kutná Hora (CZ), 18.09.2008-20.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA408/08/0745
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: painter Johann Jakob Steinfels * baroque ceiling painting * Sedlec (Sedletz) monastery * cistercians
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studie přináší nová zjištění k projektu freskové výzdoby klášterního kostela v Sedlci. Publikována dosud neznámá korespondence malíře Jana Jakuba Steinflese.

  The Study on the project of fresco painting in the monastery church in Sedlec. The hitherto unknown correspondence of the painter Johann Jakob Steinfels is published here, too.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182325