Počet záznamů: 1

Utilization of high-accuracy FTICR-MS data in protein quantitation experiments

 1. 1.
  0338590 - MBU-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Strohalm, Martin - Novák, Petr - Pompach, Petr - Man, Petr - Kavan, Daniel - Witt, M. - Džubák, P. - Hajdúch, M. - Havlíček, Vladimír
  Utilization of high-accuracy FTICR-MS data in protein quantitation experiments.
  [Použití FTICR-MS dat naměřených s vysokým stupněm rozlišení při proteinové kvantifikaci.]
  Journal of Mass Spectrometry. Roč. 44, č. 11 (2009), s. 1565-1570 ISSN 1076-5174
  Grant CEP: GA MŠk LC07017
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: mass spectrometry * protein quantitation * workflow
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.411, rok: 2009

  Human acute T-lymphoblastic leukemia cell line (CEM) trated with cisplatin, and the stabel isotype labeling by amino acids in cell culture (SILAC) strategy were used to present an improved method of data processing in high-accuracy mass spectrometry (MS). By using peptide mass fingerprinting with low mass tolerance, we were able to to utilize far more data retained in MA scans which would normally be missed by a standard processing method

  Lidská T-lymfoblastická leukemická buněčná linie CEM po působení cis-platiny a technika SILAC byly použity pro vypracování zlepšené metody pro zpracování dat s použitím hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením. S využitím techniky peptidového mapování bylo nyní možné použít mnohem více dat z hmotnostních skenů, která by nemohla být využita při použití standardního protokolu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182322