Počet záznamů: 1

Highly efficient preparation of R-1-methyltetrahydroisoquinoline using chiral Ru(II)-catalyst

 1. 1.
  0338579 - MBU-M 2010 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Gulamhussen, A. M. - Kačer, P. - Přech, J. - Kuzma, Marek - Červený, L.
  Highly efficient preparation of R-1-methyltetrahydroisoquinoline using chiral Ru(II)-catalyst.
  [Vysoce účinná příprava R-1-methyltetrahydroisoquinolinu pomocí chirálního Ru(II)-katalyzátoru.]
  Reaction Kinetics and Catalysis Letters. Roč. 97, č. 2 (2009), s. 335-340 ISSN 0133-1736
  Grant CEP: GA ČR GA104/06/0684
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: Asymmetric transfer hydrogenation * Isoquinoline * Imine
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 0.557, rok: 2009

  A highly efficient route for R-1-methyl-tetrahydroisoquinoline preparation comprising Bischler–Napieralski condensation with enantioselective reduction according to the Noyori protocol for cyclic imine intermediate reduction was experimentally explored. The influence of reaction parameters on the activity and selectivity was evaluated. The enhancement of Ru-asymmetric catalyst efficiency (catalyst re-use) was tested—only a small drop of enantioselectivity in consecutive reduction cycles was found

  Experimentálně byl vyvinut vysoce efektivní postup pro přípravu R-1-methyl-tetrahydroisoquinolinu zahrnující Bischler–Napieralského kondenzaci s enantioselektivní redukcí Noyoriho postupem pro cyklické iminy. Byl vyhodnocen vliv reakčních parametrů na aktivitu a selektivitu. Bylo testováno zvýšení efektivity asymetrického Ru katalyzátoru (opakované použití katalyzátoru) — byl pozorován jen malý pokles enantioselektivity v následných redukčních cyklech
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182313