Počet záznamů: 1

Protonation of electroneutral p-tert-butylcalix[4]arenetetraacetic acid

 1. 1.
  0338576 - UMCH-V 2010 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Kříž, Jaroslav - Dybal, Jiří - Makrlík, E. - Budka, J. - Vaňura, J.
  Protonation of electroneutral p-tert-butylcalix[4]arenetetraacetic acid.
  [Protonizace p-tert-butylcalix[4]aren tetraoctové kyseliny.]
  Monatshefte fur Chemie. Roč. 141, č. 1 (2010), s. 19-22 ISSN 0026-9247
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400500402
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: calixarenes * macrocycles * protonation
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.356, rok: 2010

  of the H3O+ ion in nitrobenzene-d5. Protons were offered by hydrogen bis(1,2-dicarbollyl)cobaltate and converted to hydroxonium ions by traces of water. In the resulting complex, the H3O+ cation is bound by strong hydrogen bonds to two phenoxy oxygen atoms of the parent calix[4]arene ligand and to one carbonyl oxygen of the corresponding COOH group of this ligand.

  Pomocí 1H NMR spektroskopie a DFT výpočtů je ukázáno, že elektroneutrální p-tert-butylcalix[4]aren tetraoctová kyseliny tvoří ekvimolární komplex s protonem ve formě H3O+ iontu v nitrobenzenu. Hydrogen bis(1,2-dicarbollyl)cobaltate poskytl protony, které byly konvertovány na hydroxoniové ionty stopami vody. Ve výsledném komplexu je H3O+ kationt vázán silnými vodíkovými můstky ke dvěma fenoxy kyslíkovým atomům a k jednomu karbonylovému kyslíku v COOH skupině calixarenového ligandu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005712