Počet záznamů: 1

Extraction and DFT study on the complexation of H3O+ with hexaethyl p-tert-butylcalix[6]arene hexaacetate

 1. 1.
  0338574 - UMCH-V 2010 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Dybal, Jiří - Makrlík, E. - Vaňura, P.
  Extraction and DFT study on the complexation of H3O+ with hexaethyl p-tert-butylcalix[6]arene hexaacetate.
  [Studium komplexace Mg2+ s valinomycinem pomocí extrakce a DFT.]
  Monatshefte fur Chemie. Roč. 141, č. 1 (2010), s. 15-18 ISSN 0026-9247
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400500402
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: antibiotics * macrocycles * stability constant
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.356, rok: 2010

  From extraction experiments in the two-phase water-nitrobenzene system and gamma-activity measurements, the stability constant of the valinomycin-magnesium complex in nitrobenzene saturated with water was determined. Further, the structure of the resulting complex was indicated by means of the density functional level of theory calculations.

  Z extrakčních experimentů ve dvoufázovém systému voda-nitrobenzen a měření γ-aktivity byla stanovena stabilizační konstanta komplexu valinomycin-hořčík v nitrobenzenu saturovaném vodou. Dále byla předpovězena struktura výsledného komplexu pomocí výpočtů na úrovni DFT.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005711