Počet záznamů: 1

Chromocentre integrity and epigenetic marks

 1. 1.
  0338573 - BFU-R 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Harničarová, Andrea - Galiová-Šustáčková, Gabriela - Legartová, Soňa - Kozubek, Stanislav - Matula, P. - Bártová, Eva
  Chromocentre integrity and epigenetic marks.
  [Integrita chromocenter a epigenetické znaky.]
  Journal of Structural Biology. Roč. 169, č. 1 (2010), s. 124-133 ISSN 1047-8477
  Grant CEP: GA MŠk ME 919; GA MŠk(CZ) LC06027; GA MŠk(CZ) LC535
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) ME919
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: SUV39h * histone methylation * epigenetics
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.497, rok: 2010

  We have observed an existence of homeostasis between histone modifications and DNA methylation. Changes in epigenome, cause by deficiency of some histone methyltransferases, lead to changes in histone signature. Taken together, lack of one histone mark can be substituted by another histone modification, especially in chromocentres.

  Zjistili jsme, že existuje určitá vyváženost v epigenetických modifikacích histonů a DNA. Pokud je nějakým zásahem do epigenomu, například vyblokováním některých histonových metyltransferáz, narušena příslušná modifikace histonů, tak tato změna je nahrazena přítomností jiného epigenetického markeru. To především platí v chromocentrech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182309