Počet záznamů: 1

Bezkontaktní metoda měření kmitání lopatek při najíždění stroje na provozní otáčky

 1. 1.
  0338557 - UT-L 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Procházka, Pavel - Vaněk, František - Cibulka, Jan - Bula, Vítězslav
  Bezkontaktní metoda měření kmitání lopatek při najíždění stroje na provozní otáčky.
  [Contactless Measuring Method of Blade Vibration during Increasing Turbine Operational Speed.]
  Dynamika strojů 2010. Praha: Institute of thermomechanics AS CR, 2010 - (Pešek, L.), s. 55-62. ISBN 978-80-87012-24-6.
  [Dynamika strojů 2010. Praha (CZ), 02.02.2010-03.02.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: vibration * bladed rotor * turbine * contactless measurement
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  V příspěvku je prezentována nová metoda pro bezkontaktní měření vibrací lopatek turbíny během zvyšování nebo snižování otáček. Metoda je založena na stanovení časových diferencí špiček lopatek procházejících podél bezkontaktních senzorů umístěných na statoru a na substituční korekci dat v numerického modelu. Metoda byla ověřena jak numericky tak experimentálně. Pro experimentální výzkum na modelovém lopatkovém kole Ústavu termomechaniky a pro následné použití v provozních podmínkách byly vyvinuty dva nové typy senzorů pracující na magnetorezistivním a indukčním principu.

  A novel method for contactless measurements of turbine blade vibration during increasing or decreasing operational speed is presented. The method is based on the evaluation the time differences of blade tips passing along contactless sensors placed on the stator, and the substitution data correction using a numerical model. The method has been verified both numerically and experimentally. For the experimental research on the model bladed wheel of the Institute of Thermomechanics and subsequent applications in operating conditions, two new types of sensors functioning on the magnetoresistive and induction principle have been developed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182297