Počet záznamů: 1

DYNAMICAL CALCULATIONS OF (K)over-bar AND MULTI-(K)over-bar NUCLEI

 1. 1.
  0338550 - UJF-V 2010 RIV SG eng J - Článek v odborném periodiku
  Gazda, D. - Mareš, Jiří - Friedman, E. - Gal, A.
  DYNAMICAL CALCULATIONS OF (K)over-bar AND MULTI-(K)over-bar NUCLEI.
  [Dynamické výpočty jader s antikaony a multi-antikaony.]
  International Journal of Modern Physics. A. Roč. 24, 2-3 (2009), s. 438-441 ISSN 0217-751X.
  [Conference MESON 2008. Jagiellonian Univ, Cracow, 06.06.2008-10.06.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100480617
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: (K)over-bar-nuclear RMF calculations * (K)over-bar-nuclear bound states * kaon condensation
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 0.941, rok: 2009

  We report on our recent calculations of (K) over bar and multi-(K) over bar nuclei. Calculations were performed fully self-consistently across the periodic table using the relativistic mean-field approach. We aimed at detailed analysis of dynamical processes and various thresholds that determine the K(-)absorption width. Further, we studied the behavior of the nuclear medium under the influence of increasing strangeness in order to search for (K) over bar condensation precursor phenomena. Last, we explored possibly self-bound strange hadronic configurations consisting of neutrons and (K) over bar (0) mesons and studied their properties.

  Referujeme o našich nových výpočtech jader s antikanony a multi-antikaoy (K). Výpočty byly provedeny samokozistentně (self-consistently) v celé periodické tabulce pomocí užitím přístupu relativistického středního pole. Naším cílem je detailní analýza dynamických procesů a různých prahů, které určují absorpční šířku K(-). Dále jsme studovali chování jaderného média pod vlivem rostoucí podivnosti za účelem zjištění prekursorů kondenzace antikaonů. Nakonec jsme zkoumali možné vázané hadronové konfigurace s podivností, skládající se z neutronů a anti-K-0 meznů, a studovali jejich vlastnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182291