Počet záznamů: 1

The many-body problem with an energy-dependent confining potential

 1. 1.
  0338549 - UJF-V 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Lombard, R. J. - Mareš, Jiří
  The many-body problem with an energy-dependent confining potential.
  Physics Letters. A. Roč. 373, č. 4 (2009), s. 426-429 ISSN 0375-9601
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100480617
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: SCATTERING * EQUATIONS * MODEL
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika
  Impakt faktor: 2.009, rok: 2009

  We consider systems of N bosons bound by two-body harmonic interactions, whose frequency depends on the total energy of the system. Such energy dependent confining interactions between the bosons yield remarkable properties of the many-body system. As the quantum numbers increase, the total energy cannot exceed a saturation energy, which is independent of the number of particles N. Moreover, the ground state energy increases with N. As a result. the density of states tends rapidly to infinity as N and/or the quantum numbers increase.

  Uvažujeme systémy N bosonů vázané dvoučásticovými harmonickými interakcemi, jejichž frekvence závisí na celkové energie systému. Taková energeticky závislá uvězňující interakce mezi bosony vede k pozoruhodným vlastnostem mnohočásticového systému. S rostoucími kvantovými čísly celková energie nepřesáhne energii nasycení, která je nezávislá na počtu částic N. Kromě toho se energie základního stavu zvyšuje s N. V důsledku toho hustota stávů rychle roste do nekonečna s N a /nebo kvantová čísla rostou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182290