Počet záznamů: 1

Ultrastructural and functional abnormalities of mitochondria in cultivated fibroblasts from α -mannosidosis patiens

 1. 1.
  0338472 - FGU-C 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Brantová, O. - Asfaw, B. - Sládková, J. - Poupětová, H. - Živný, J. - Magner, M. - Krůšek, Jan - Veselá, K. - Hansíková, H. - Ledvinová, J. - Tesařová, M. - Zeman, J.
  Ultrastructural and functional abnormalities of mitochondria in cultivated fibroblasts from α -mannosidosis patiens.
  [Abnormality v ultrastruktuře a funkci mitochondrií ve fibroblastech kultivovaných od pacientů s alfa mannosidosou.]
  Biologia. Roč. 64, č. 2 (2009), s. 394-401 ISSN 0006-3088
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: mitochondria * endoplasmatic reticulum * ultrastructure
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 0.617, rok: 2009

  Alfa-Mannosidosis is a lysosomal storage disorder caused by alfa-mannosidase defficiency. The aim of the study was to analyse mitochondrial ultrastructure and function in cultivated fibroblasts from three pacients with alfa-mannosidase. In analyzed fibroblasts we observed dilated ER, higher amount of aberrant mitochondria and reduced mitochondrial mass compared to controls

  Alfa mannosidosa je lysosomální střádací porucha způsobená nedostatkem alfa-mannosidasy. Cílem studie bylo analyzovat ultrastrukturu a funkci mitochondrií v kultivovaných fibroblastech od tří pacientů s alfa-mannosidosou. V analyzovaných fibroblastech jsme pozorovali dilatované endoplasmatické retikulum, větší množství abnormálních mitochondrií a sníženou mitochondriální masu v porovnání s kontrolou
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182235