Počet záznamů: 1

The contribution to the epidemiology of gastrointestinal nematodes of sheep with special focus on the survival of infective larvae in winter conditions

 1. 1.
  0338454 - FGU-C 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Makovcová, K. - Jankovská, I. - Vadlejch, J. - Langrová, I. - Vejl, P. - Lytvynets, Andrej
  The contribution to the epidemiology of gastrointestinal nematodes of sheep with special focus on the survival of infective larvae in winter conditions.
  [Příspěvek k epidemiologii gastrointestinálních hlístic ovcí se zaměřením na přežití infekčních larev v podmínkách zimy.]
  Parasitology Research. Roč. 104, č. 4 (2009), s. 795-799 ISSN 0932-0113
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: gastrointestinal nematodes * sheep * survival
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 1.721, rok: 2009

  Tracer tests conducted over a 3-year period were aimed at measuring the level and species nematode composition of survival on pastures with a special focus on winter months. The survival of infective larvae in chilly conditions is not significantly affected by Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus vitrinus and Chabertia ovina. On the contrary, the number of Teladorsagia circumcincta and Nematodirus filicollis significantly increased in milder winter conditions. The results confirmed an epidemiological strategy of overwintering in the arrested stage for Teladorsagia circumcincta and Nematodirus filicollis; the epidemiological strategy of genus Trichostrongylus used both strategies—in particular the tolerance of free-living stages to cold conditions

  V období 3 let byly prováděny pokusy s tracery zaměřené na druhové složení hlístic a přežití těchto larev hlístic v zimním období na pastvině. Přežívání infekčních larev v mrazivých podmínkách signifikantně neovlivnilo následující druhy Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus vitrinus and Chabertia ovina. Naopak počet hlístic Teladorsagia circumcincta a Nematodirus filicollis vzrostl v podmínkách mírné zimy. Výsledky potvrdily epidemiologickou strategii přežívání zimy v hypobióze pro druhy Teladorsagia circumcincta a Nematodirus filicollis rod Trichostrongylus využívá jak hypobiózu, tak toleranci k chladu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182222