Počet záznamů: 1

In-situ studies of the martensitic transformation in epitaxial Ni-Mn-Ga films

 1. 1.
  0338431 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Buschbeck, J. - Niemann, R. - Heczko, Oleg - Thomas, M. - Schultz, L. - Fähler, S.
  In-situ studies of the martensitic transformation in epitaxial Ni-Mn-Ga films.
  [In-situ studie martensiticke transformace v epitaxialnich vrstvach Ni-Mn-Ga.]
  Acta Materialia. Roč. 57, č. 8 (2009), s. 2516-2526 ISSN 1359-6454
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: magnetic shape memory alloy * martensitic phase transformation * thin films * interfaces * twinning
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.760, rok: 2009

  The martensitic transformation of epitaxial Ni-Mn-Ga films is investigated with respect to changes of structure, microstructure, magnetic and electronic properties. Temperature dependent atomic force microscopy (AFM), X-ray, magnetization and resistivity measurements are performed in situ, during martensitic transformation of a 500 nm thick film. The combination of these methods gives a comprehensive understanding of the martensitic transformation and allows identifying differences of constrained epitaxial films. Experiments show the formation of a twinned, orthorhombic martensite with high uniaxial magnetocrystalline anisotropy from the austenite around room temperature. High resolution AFM micrographs directly reveal how martensite variants grow and show the converging of variants nucleated at different nucleation sites. The most observed features are in agreement with a first-order transformation in Ni-Mn-Ga bulk.

  Martensitická transformace v epitaxiálních tenkých vrstvách Ni-Mn-Ga (okolo 500nm) je vyšetřována s ohledem na změny ve struktuře, mikrostruktuře, magnetických a elektronických vlastnostech. Atomová silová mikroskopie, rengenovské metody, měření magnetizace a resistivity jako funkce teploty byly provedeny in-situ během martensitické transformace. Kombinace těchto metod poskytuje vyčerpávající porozumění martensitické transformaci a dovoluje rozeznat odlišnosti transformace v epitaxiálních vrstvách omezených substrátem. Dle experimentu kubický austenit okolo pokojové teploty přechází do zdvojčatělého martensitu s orthorhombickou strukturou. Atomový silový mikroskop s vysokým rozlišením přímo vyjevil, jak rostou martensitické varianty a ukázal spojování variantů vzniklých z prostorově odlišných zárodků. Většina pozorovaných jevů je v souhlasu s známou transformací prvního řádu v masivních materiálech Ni-Mn-Ga.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182203