Počet záznamů: 1

Experimental investigation of fast electron transport in solid density matter: Recent results from a new technique of X-ray energy-encoded 2D imaging

 1. 1.
  0338429 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Labate, L. - Förster, E. - Giulietti, A. - Giulietti, D. - Höfer, S. - Kämpfer, T. - Köster, P. - Kozlová, Michaela - Levato, T. - Lötzsch, R. - Lübecke, A. - Mocek, Tomáš - Polan, Jiří - Rus, Bedřich - Uschmann, I. - Zamponi, F. - Gizzi, L.A.
  Experimental investigation of fast electron transport in solid density matter: Recent results from a new technique of X-ray energy-encoded 2D imaging.
  [Experimentální výzkum transportu rychlých elektronů v pevných terčích: Poslední výsledky nové RTG metody energy-encoded 2D zobrazování.]
  Laser and Particle Beams. Roč. 27, č. 4 (2009), s. 643-649 ISSN 0263-0346
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 7E09092
  GRANT EU: European Commission(XE) 12843 - TUIXS
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: anisotropic Bremsstrahlung * fast electron diagnostics * fast electron transport * high-density matter * relativistic electrons
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 4.420, rok: 2008

  The development activity of a new experimental technique for the study of the fast electron transport in high density matter is reported. This new diagnostic tool enables the X-ray 2D imaging of ultrahigh intensity laser plasmas with simultaneous spectral resolution in a very large energy range to be obtained. Results from recent experiments are discussed, in which the electron propagation in multilayer targets was studied by using the Ka. In particular, results highlighting the role of anisotropic Bremsstrahlung are reported, for the sake of the explanation of the capabilities of the new diagnostics. A discussion of a test experiment conceived to extend the technique to a single-shot operation is finally given.

  V článku je popsán vývoj nové experimentální techniky pro studium transportu rychlých elektronů. Tento nový diagnostický nástroj umožňuje RTG 2D zobrazování ultraintenzitních laserových plazmat spolu s jejich spektrálním rozlišením a to pro širokou škálu energií. Článek shrunuje výsledky z posledních pokusů, ve kterých se elektron šířil vícevrstevným terčem a byl studován pomocí záření Ka zdroje. Výsledky ukazují na významnou úlohu anizotropního brzdného záření, na kterém jsou ukázany schopnosti nové diagnostické metody. Návrh experimentu koncipovaného na rozšíření této techniky pro jediný výstřel je zde diskutován.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182201