Počet záznamů: 1

Pavel ze Soncina a italský tomismus konce XV. století

 1. 1.
  0338421 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jindráček, Efrem
  Pavel ze Soncina a italský tomismus konce XV. století.
  [Paulus of Soncino and Italian Thomism in late 15th Century.]
  Studia Neoaristotelica. Roč. 6, č. 2 (2009), s. 247-264 ISSN 1214-8407
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Thomism * Paulus of Soncino * Metaphysics
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Uvedený článek přináší první kritický životopis italského renesančního tomisty z boloňské školy, Pavla ze Soncina († 1495). Analyzuje jeho dílo a kompletuje jeho bibliografii. Zvláštní pozornost je věnována Pavlovu stěžejnímu pojednání Acutissimae Quaestiones Metaphysicales, jejich uspořádání, pramenům a vlivu.

  The article offers the first critical biography of some Italian Renaissance Thomist of the school of Bologna, Paul Barbus of Soncino († 1495). The papers analyse and complete his bibliography. The particular interest is aimed at his fundamental work Acutissimae Quaestiones Metaphysicales (the exposition of Aristotle's Metaphysic), their arrangement, fonts and influence.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0182196